Fra gammel seterdrift til moderne turistvirksomhet

Bilde av skiløype og hytte i fjellet på Ringebu

Campingplass siden 1969

Trabelia Hyttegrend & Camping ligger på en gammel seter hvor det har vært drevet seterdrift med melkekyr fram til 1966.

I 1969 ble det startet turistvirksomhet i form av campingplass med noen hytter, toalettanlegg og en liten kiosk. Det har siden foregått en gradvis utbygging.

Bilde av snødekte hytter i fjellheimen i Ringebu

Stor utvidelse av anlegget i 1991

Det store løftet kom i 1991. Bedriften ble koblet til det kommunale avløpsanlegg som ble bygget, noe som åpnet muligheter for en videre utbygging.

Seterhuset fra ca 1860 og steinfjøset fra 1908 er bevart og står som et minne fra den gangen det var seterdriften som preget fjellet.

Bilde fra tur i fjellet i Ringebu

Lia som var tung å gå

Hele setergrenda rundt bedriften bærer navnet Trabelia. Navnet skal uttales med trykk på første stavelse.

Det er forskjellige oppfatninger av hva navnet Trabelia betyr. Det mest sannsynlige vi har hørt er at å trabe betydde å gå tungt. Navnet skulle da bety ”lia som var tung å gå”.